مشاهده همه
انگور قزل (طلا) ارومیه
انگور قزل (طلا) ارومیه
8,000 تومان
%11 انگور قرمز بیدانه کشمشی
انگور قرمز بیدانه کشمشی
%119,000 
8,000 تومان
انگور سیاه سردشتی
انگور سیاه سردشتی
7,000 تومان
انگور بیدانه سفید
انگور بیدانه سفید
7,000 تومان