تهیه نهال گواهی شده ازنظر نوع رقم، پایه و فقدان الودگی بهداشتی قبل ازاحداث باغ بسیار ضروری است. بدون نهال گواهی شده سرمایه گذاری در احداث باغ ورشکستگی باغدار حتمی است.

مهمترین اصولی که باید رعایت شوند بشرح زیر است.
1- مشاوره با مهندسین مجرب کشاورزی قبل از احداث باغ و اتخاب گونه و رقم مناسب از نظر بازار و اقلیم
2- حفر چاله ها به ابعاد مناسب با نوع نهال و نوع خاک و اصلاح خاک در صورت لزوم
3- مراجعه به مدیریت باغبانی و مراکز جهاد کشاورزی و یا مراکز تحقیقات کشاورزی برای استعلام نهالکاران مجوز دار
4- انتخاب نهالستان و سفارش خرید نهال
5- کنترل تاریخ اعتبار مجوز نهالستان
6- خرید نهال شناسه دار همراه با فاکتورفروش (جهت پیگیریهای حقوقی بعدی)
7-ضدعفونی کل نهال با سم قارچکش و بسته بندی نهال با گونی کنفی مرطوب و کیسه های پلاستیکی
8- کاشت نهال در زمان مناسب (اسفند ماه)
9- آبیاری و سربرداری نهال 50 سانت بالاتر از محل پیوند
نکات خیلی مهم:
خرید نهال فقط از موسسات و شرکت های معتبر زیر نظر موسسه ثبت و گواهی و کمیته فنی نهال صورت گیرد. از خرید نهالهای بین راهی، دپو شده در معابر، بدون شناسه، با قیمت های باورنکردنی و فریبنده خودداری نمایید. موقع خرید نهال، از خرید نهال های بی هویت (بدون اسم پایه و رقم)، مشکوک به قاچاق، خاردار، مسن، ناسالم، کج و معوج، غیرطبیعی (خیلی بلند و یا خیلی کوتاه)، خشک شده (کم جان)، کم ریشه، پوست زخمی (با یا بدون خروج صمغ از محل پیوند)، پیوند نشده و یا بد پیوند شده خودداری نمایید. در گردو و بادام، سیب، گیلاس و البالو حتما رقم گرده زا را نیز مطالبه نمایید. در گردو برخی افراد سودجو با سربرداری نهال و انتخاب یک شاخه از بیست سانتی، آن را به شکل پیوندی می فروشند که در این مواقع جهت تعیین صحت و سقم پیوندی بودن نهال به بخش ثبت و گواهی نهال استان مربوطه مراجعه نمایید. نهال های با پایه رویشی کنترل کننده رشد، مقاوم به کم آبی، یکدست و یکنواخت را در اولویت خرید قرار دهید.
بخش تحقیقات ثبت و گواهی و بذر و نهال استان آذربایجان غربی