صفر تا صد احداث باغ انگور مطالب مفید
صفر تا صد احداث باغ انگور
اقدامات اولیه که مربوط به احداث ، نگهداری باغ انگور می شوند اهمیت فراوانی دارند ، بهتر است...
2 سال قبل
رعايت نكات بهداشتي و فني در هرس درختان میوه مطالب مفید
رعايت نكات بهداشتي و فني در هرس درختان میوه
1-محل بريدگي حاصل شده از قطع شاخه روي درخت، محل مناسب براي رشد و پرورش باكتريها ، قارچها...
2 سال قبل
« نكات فني روغن پاشي زمستانه درختان ميوه» مطالب مفید
« نكات فني روغن پاشي زمستانه درختان ميوه»
زمان مناسب روغن پاشي زمستانه يك هفته مانده به تورم جوانه زماني كه حالت مخملي داشته باشند تا...
2 سال قبل
فروش نهال انگور گلدانی اخبار
فروش نهال انگور گلدانی
انواع ارقام نهال انگور گلدانی در مجموعه آتانهال موجود میباشد. نهال ها یکساله و دوساله  با رشد و...
2 سال قبل
توصیه های فنی خرید و کاشت نهال مطالب مفید
توصیه های فنی خرید و کاشت نهال
تهیه نهال گواهی شده ازنظر نوع رقم، پایه و فقدان الودگی بهداشتی قبل ازاحداث باغ بسیار ضروری است....
2 سال قبل
1 28 29 30