صفر تا صد احداث باغ انگور مطالب مفید
صفر تا صد احداث باغ انگور
اقدامات اولیه که مربوط به احداث ، نگهداری باغ انگور می شوند اهمیت فراوانی دارند ، بهتر است...
5 ماه قبل
« نكات فني روغن پاشي زمستانه درختان ميوه» مطالب مفید
« نكات فني روغن پاشي زمستانه درختان ميوه»
زمان مناسب روغن پاشي زمستانه يك هفته مانده به تورم جوانه زماني كه حالت مخملي داشته باشند تا...
5 ماه قبل